Politika Privatnosti


CAT koristi sakupljene informacije prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta.

Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama.

CAT je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima.

CAT sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. CAT može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, faksa, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Ostale informacije mogu biti zahtevane u skladu sa promenama koje su naznačene na sajtu.

Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. CAT će povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste.

CAT ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. CAT može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju i novitetima. I ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa mailing liste.

Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost.

CAT može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.

CAT nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika.

CAT nije u obavezi da prati razgovore korisnika na chatu i samim tim se ne smatra odgovornim za bilo koja saopštenja, bez obzira da li proizilaze ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti ili drugog.


Standardne sigurnosne mere uključuju ali ne ograničavaju: pristup ličnim podacima sa lozinkom, ograničen pristup osetljivim podacima, enkriptovan transfer osetljivih podataka na putanji korisnik-CAT, formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom CAT-a. Odlukom da CAT-u obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana.

CAT zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu shop.cat.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge CAT-a nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete nam se obratiti putem e-mail ili pismeno na adresu.

Powered By OpenCart
CAT WebShop © 2024